Benchmarking hotelů

Metoda sledování kvality hotelových služeb, resp. jejího zvyšování. Benchmarking hotelů pomáhá zkoumat trh, konkurenci a upřesňovat vlastní tržní pozici. Jde i o systematické hledání, vyhodnocování a srovnávání se s konkurencí srovnatelných ubytovacích zařízení v oblasti cen a kvality služeb. Umožňuje aplikaci nejlepších praktických postupů (best practices) s cílem zlepšovat vlastní výkony. Jako zdroj dat k analýze trhu (statistiky, reporty) v České republice můžeme využívat produkty STR Global a TLT Benchmark.Další informace k problematice

 • Guest mystery shopping

  Guest mystery shopping

  Víte, jak váš hotel působí na hotelové hosty? Jak hodnotí vaše služby a chování zaměstnanců? Nahlédněte svůj byznys očima svých zákazníků.

  Prozkoumat

 • Demand calendar

  Demand calendar

  Kdy můžete kolik účtovat? Predikujte poptávku, nastavte cenové hladiny a zpřesněte finanční plán.

  Prozkoumat

 • Cenový plán

  Cenový plán

  Jak vytvářet ideální ceníky? Se znalostí poptávky a hosta. Praktickou pomůckou je cenový list.

  Prozkoumat