Budgeting

Tvorba a vyhodnocování rozpočtu – základního finančního plánu hotelu. Rozpočet zahrnuje všechny očekávané příjmy a výdaje rozpočtového období, obvykle kalendářního roku. Prostřednictvím rozpočtu lze dobře nastavit cíle a následně hodnotit výsledky středisek i zaměstnanců. Rozpočet má jasnou strukturu příjmů a výdajů shodnou pro všechna střediska a neměnnou v celém rozpočtovém období. S ukončením roku je rozpočet vyhodnocen a jsou určeny změny pro další období. Pokud výsledek není uspokojivý, je připraven akční plán pro jednotlivá střediska zahrnující opatření ke zvýšení výnosů nebo snížení nákladů. Podstatou kvalitního budgetingu je návrh vhodné, dostatečně podrobné i přehledné struktury sledovaných parametrů, realistických cílů, soustavná a přesná evidence všech výdajů a příjmů a pečlivé zhodnocení výsledků.Další informace k problematice

 • Guest mystery shopping

  Guest mystery shopping

  Víte, jak váš hotel působí na hotelové hosty? Jak hodnotí vaše služby a chování zaměstnanců? Nahlédněte svůj byznys očima svých zákazníků.

  Prozkoumat

 • Demand calendar

  Demand calendar

  Kdy můžete kolik účtovat? Predikujte poptávku, nastavte cenové hladiny a zpřesněte finanční plán.

  Prozkoumat

 • Cenový plán

  Cenový plán

  Jak vytvářet ideální ceníky? Se znalostí poptávky a hosta. Praktickou pomůckou je cenový list.

  Prozkoumat