Revenue management hotelu

Specifická součást řízení cenové politiky ubytovacích, dopravních apod. neskladovatelných služeb, občas se zaměňuje s revenue marketingem. Aplikace revenue managementu v hotelnictví spočívá v analýze chování hostů a plánování obchodní strategie hotelu, především v otázkách obsazenosti hotelu a jeho cen. Revenue management je proces optimalizace cen na základě dlouhodobě sledovaného vývoje poptávky hostů, jejich potřeb a chování. Dynamická cenotvorba na základě kvalitně vedeného revenue managementu přináší majitelům 3–15% nárůst zisku ve srovnání se strategií fixních cen a nahodilých slev.

Princip revenue managementu:

 • Správnému zákazníkovi
 • ve správný okamžik
 • za správnou cenu
 • správným způsobem
 • správný produkt

Cílem je získat maximálním možnou tržbu. Metoda byla vyvinuta leteckými společnostmi. Ty podobně jako hotely čelí skutečnosti, že nabízejí pomíjivý produkt s omezenou kapacitou. Není-li služba prodána v konkrétní okamžik, vzniká nenapravitelná ztráta. Dnes neprodaný pokoj nelze zítra obsadit dvakrát.

Revenue management, trochu věda a trochu umění, je způsob jak kompenzovat výkyvy v poptávce, které v hotelnictví jsou spíše pravidlem než výjimkou.

S revenue managementem úzce souvisí yield management.Další informace k problematice

 • Guest mystery shopping

  Guest mystery shopping

  Víte, jak váš hotel působí na hotelové hosty? Jak hodnotí vaše služby a chování zaměstnanců? Nahlédněte svůj byznys očima svých zákazníků.

  Prozkoumat

 • Demand calendar

  Demand calendar

  Kdy můžete kolik účtovat? Predikujte poptávku, nastavte cenové hladiny a zpřesněte finanční plán.

  Prozkoumat

 • Cenový plán

  Cenový plán

  Jak vytvářet ideální ceníky? Se znalostí poptávky a hosta. Praktickou pomůckou je cenový list.

  Prozkoumat