Segmentace trhu

Rozdělení hostů do skupin, které vykazují shodné znaky, potřeby a požadavky, na něž pak bude možno efektivně reagovat. Jednotlivé segmenty se liší v rezervačních zvyklostech, v nárocích na vybavení pokoje, v délce pobytu nebo v povaze a množství konzumace doplňkových služeb. Přesná segmentace trhu je zásadní pro řízení veškerých marketingových aktivit podniku počínaje propagací a konče tvorbou cen.Další informace k problematice

 • Guest mystery shopping

  Guest mystery shopping

  Víte, jak váš hotel působí na hotelové hosty? Jak hodnotí vaše služby a chování zaměstnanců? Nahlédněte svůj byznys očima svých zákazníků.

  Prozkoumat

 • Demand calendar

  Demand calendar

  Kdy můžete kolik účtovat? Predikujte poptávku, nastavte cenové hladiny a zpřesněte finanční plán.

  Prozkoumat

 • Cenový plán

  Cenový plán

  Jak vytvářet ideální ceníky? Se znalostí poptávky a hosta. Praktickou pomůckou je cenový list.

  Prozkoumat