SWOT analýza hotelu

SWOT analýza hotelu popisuje silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti a potenciální ohrožení. Jde o první krok k určení pozice hotelu na trhu cestovního ruchu. Odpovídá na otázky, co přesně hotel na trhu nabízí a co ovlivňuje úspěšnost této nabídky.

Silné stránky představují výhody hotelu proti konkurenci. Může to být šířka nabídky, vybavení, úroveň péče o hosta, atraktivní lokalita, dopravní dostupnost, dlouhá historie, dobré hodnocení apod. Správné využití silných stránek dále posiluje pozici hotelu na trhu.

Slabé stránky reprezentují nevýhody hotelu ve srovnání s konkurenci. Je třeba je co nejdříve specifikovat a odstranit nebo jejich vliv snížit na minimum. Nedoporučuje se odstraňovat slabé stránky za každou cenu. Silné a slabé stránky hotelu určené SWOT analýzou je třeba hodnotit v souvislostech.Další informace k problematice

 • Guest mystery shopping

  Guest mystery shopping

  Víte, jak váš hotel působí na hotelové hosty? Jak hodnotí vaše služby a chování zaměstnanců? Nahlédněte svůj byznys očima svých zákazníků.

  Prozkoumat

 • Demand calendar

  Demand calendar

  Kdy můžete kolik účtovat? Predikujte poptávku, nastavte cenové hladiny a zpřesněte finanční plán.

  Prozkoumat

 • Cenový plán

  Cenový plán

  Jak vytvářet ideální ceníky? Se znalostí poptávky a hosta. Praktickou pomůckou je cenový list.

  Prozkoumat